Przejdź do treści

Powołano stowrzyszenie Open Transit Software Foundation

    Jesteśmy dumni z faktu, że Wojciech Kulesza, właściciel goEuropa, został członkiem Zarządu stowarzyszenia Open Transit Software Foundation (OTSF). Stowarzyszenie OTSF zajmuje się promocją otwartych danych i otwartych rozwiązań informatycznych dla transportu zbiorowego.

    Początkowo Wojciech Kulesza był członkiem Zarządu projektu OneBusAway, który to projekt został częścią większego projektu, czyli stowarzyszenia OTSF.org. Dzięki temu, Wojciech Kulesza ma okazję działać na rzecz rozwoju otwartych rozwiązań dla transportu zbiorowego i promować ideę otwartych danych.

    Jesteśmy przekonani, że członkostwo Wojciecha Kuleszy w Zarządzie stowarzyszenia OTSF przyczyni się do rozwoju nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań dla transportu zbiorowego. Zachęcamy do śledzenia działań stowarzyszenia OTSF oraz naszej strony internetowej, gdzie będziemy informować o kolejnych projektach i inicjatywach.

    Więcej na stronie: www.opentransitsoftwarefoundation.org