Przejdź do treści

O nas

Nasza historia

goEuropa powstała w roku 2008 jako odpowiedź na potrzeby operatorów, organizatorów,a także użytkowników transportu zbiorowego.

Byliśmy pierwsi w Polsce, którzy uruchomili planer podróży (wdrożenie dla MPK Poznań, a następnie ZTM Poznań), oparty o wolny i otwarty kod, a także korzystający z otwartych danych. Byliśmy też pierwsi, którzy edukowali i konsultowali udostępnienie danych rozkładów jazdy w otwartym formacie. Dzięki naszemu wsparciu, wielu organizatorów transportu publicznego udostępnia teraz dane rozkładowe, m.in. w formacie GTFS.

Otwarte dane i software

Informacja pasażerska i informacja o stanie komunikacji zbiorowej, powinna być dostępna i spójna. Pomagamy organizatorom i operatorom transportu produkować dane, przetwarzać je, a także udostępniać podmiotom trzecim – tak, aby współpraca tych, którzy transport oferują, a także tych, którzy mogą i chcą z niego korzystać, była jak najsprawniejsza.

Doświadczenie

Od wielu lat rozmawiamy ze wszystkimi udziałowcami tematyki przemieszczania się. Zbieramy opinie, doradzamy i wspieramy.

Zrozumienie

Dzięki słuchaniu i obserwacji, wiemy jak najlepiej spełnić wymagania, wesprzeć działania i spowodować, że

Rozwiązania

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań hardware i software, który sprawdza się w praktyce zarówno u dużych graczy, jak i drobnych przewoźników, odpowiednio skalując rozwiązania.

Wojciech Kulesza

Właściciel

Hubert Wachowski

Inżynier Back-end

Michał Radomski

Inżynier Front-end

Tsimur Shykhsefiyeu

Inżynier Back-end